Hướng dẫn sử dụng

1. Đăng ký thành viên mới

Bước 1: Trên thanh Toolbar => Chọn Đăng ký thành viên
Bước 2: Điền đầy đủ thông tin theo form
Bước 3: Chọn nút Đăng ký tài khoản

2. Đăng nhập

Bước 1 : Trên thanh Toolbar => Chọn Đăng nhập
Bước 2: Nhập thông tin theo form
Bước 3: Chọn nút Đăng nhập

3. Lấy lại mật khẩu

Bước 1 : Trên thanh Toolbar => Chọn Đăng nhập
Bước 2: Chọn Khôi phục mật khẩu
Bước 3: Nhập thông tin theo form
Bước 4: Chọn nút Khôi phục lại mật khẩu
Bước 5: Đăng nhập vào hòm thư điện tử đã đang ký với hệ thống để nhận mật khẩu (nếu có mail) hoặc sẽ được ban quản trị gửi trực tiếp.

4. Đổi ảnh đại điện

Bước 1 : Đăng nhập hệ thống
Bước 2: Trên thành Toolbar =>Chọn Tài khoản của tôi
Bước 3: Chọn mục (Tab) Hình đại diện
Bước 4: Chọn sử dụng hình ảnh có sẵn hoặc là upload ảnh mới

5. Đổi mật khẩu

Bước 1 : Đăng nhập hệ thống
Bước 2: Trên thành Toolbar =>Chọn Tài khoản của tôi
Bước 3: Chọn mục (Tab) Đổi mật khẩu
Bước 4: Nhập thông tin theo form
Bước 5: Chọn nút Cập nhật thay đổi