Những việc cần tránh khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng
Chủ đề : Phòng chống dịch bệnh
Mô tả tóm tắt bài học

Video này của Bộ Y tế hướng dẫn người dân những việc không nên làm khi sử dụng các phương tiện công cộng như xe buýt, taxi... để phòng tránh COVID-19.

Mô tả nội dung bài học

Nguồn video: Bộ Y tế (https://www.youtube.com/watch?v=K-VpMga6lh4)

Bài kiểm tra kiến thức

1. Đâu là những phương tiện giao thông công cộng?

2. Đâu là phương tiện giao thông cá nhân?

3. Để phòng tránh dịch COVID-19, khi có những biểu hiện gì bạn cần hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng?

4. Để phòng chống COVID-19, khi tham gia phương tiện giao thông công cộng, bạn cần phải làm gì?

5. Theo khuyến cáo nên che kín miệng và mũi khi ho, hắt hơi bằng?

6. Trong trường hợp sử dụng khăn giấy để che kín miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, khăn giấy cần được thải bỏ như thế nào?

7. Để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, bạn cần rửa tay đúng cách với dung dịch sát khuẩn có chứa bao nhiêu % nồng độ cồn?

8. Lưu ý đặc biệt cần rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khi?

9. Để phòng chống COVID-19, bạn không được chạm tay vào…?

10. Để phòng chống dịch COVID-19, tại sao bạn không được chạm tay vào mắt, mũi, miệng?

11. Lưu ý nào đúng khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng?

12. Nếu thấy bản thân hoặc hành khách cùng đi có các biểu hiện sốt, ho, khó thở bạn cần phải làm gì?

13. Khi kết thúc hành trình, nếu bạn có biểu hiện sốt, đau họng, ho, khó thở bạn cần phải làm gì?

14. Lưu ý nào đúng về sử dụng khẩu trang đúng cách?

15. Nhằm phòng chống COVID-19, tại sao cần hạn chế tiếp xúc với các bề mặt khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng?

Tham gia bình luận