Sự thật về vắc xin phòng COVID-19
Chủ đề : Phòng chống dịch bệnh
Mô tả tóm tắt bài học

Video này chia sẻ một số sự thật về vắc xin phòng COVID-19 như tác dụng của vắc xin phòng COVID-19, phản ứng thông thường sau khi tiêm vắc xin... Video cung cấp những thông tin về phòng chống dịch COVID-19 trong các tình huống được đề cập trong nội dung của video.

Bài kiểm tra kiến thức

1. Những ai có nguy cơ mắc COVID-19?

2. Nhận định nào dưới đây là đúng?

3. Tất cả vắc xin phòng COVID-19…? (Chọn thông tin còn thiếu vào chỗ ba chấm)

4. Vắc xin COVID-19 có gây ra phản ứng sau tiêm không và tình trạng như thế nào?

5. Đâu là các phản ứng thông thường sau khi tiêm vắc xin COVID-19?

6. Đặc điểm của các phản ứng thông thường sau khi tiêm vắc xin COVID-19 là gì?

7. Các phản ứng sau tiêm vắc xin COVID-19 của tất cả mọi người có giống nhau không?

8. Đâu là những quy định an toàn tiêm chủng?

9. Các nhóm nào được ưu tiên tiêm chủng phòng COVID-19?

10. Tác dụng của vắc xin phòng COVID-19 là gì?

11. Nhận định nào dưới đây là sai về tiêm vắc xin COVID-19?

12. Sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19, cần?

13. Đâu là các dấu hiệu bất thường ở trẻ sau tiêm vắc xin COVID-19 cần phải đưa đến cơ sở y tế ngay?

14. Vì sao cần tiêm nhắc lại vắc xin COVID-19?

15. Nếu quên tiêm mũi vắc xin COVID-19 nhắc lại thì phải làm như thế nào?

Tham gia bình luận