Sốt xuất huyết: Triệu chứng và cách phòng bệnh
Chủ đề : Phòng chống dịch bệnh
Mô tả tóm tắt bài học

Những hình ảnh dưới đây là những thông tin về bệnh sốt xuất huyết, những triệu chứng chính và cách phòng bệnh. 

Mô tả nội dung bài học

Hình ảnh dưới đây là những thông tin, triệu chứng chính và cách phòng sốt xuất huyết.

Nguồn ảnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh. (https://hcdc.vn/sot-xuat-huyet-trieu-chung-va-cach-phong-benh-Z0m1io.html)

Bài kiểm tra kiến thức

1. Sốt xuất huyết là bệnh gì?

2. Nguyên nhân của bệnh sốt xuất huyết là gì?

3. Triệu chứng thường gặp ở người bị sốt xuất huyết là gì?

4. Dấu hiệu nào ở trẻ em khi bị sốt xuất huyết cần đến cơ sở y tế kịp thời để điều trị ngay?

5. 6 dấu hiệu nguy hiểm nào người bệnh sốt xuất huyết cần đến cơ sở y tế kịp thời để điều trị ngay?

6. Ngăn cản muỗi tiếp xúc với nguồn nước bằng cách nào?

7. Thế nào là việc sử dụng thiên địch của lăng quăng?

8. 7 nguyên tắc triệt nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết là gì?

9. Áp dụng nguyên tắc “Không để các vật có thể chứa nước bị đọng nước” như thế nào?

10. Bệnh sốt xuất huyết ở trẻ thường được hiểu nhầm với bệnh nào?

11. Đâu là các biến chứng của bệnh sốt xuất huyết?

12. Lưu ý nào không đúng khi điều trị bệnh sốt xuất huyết?

13. Tuyệt đối không được dùng thuốc gì khi điều trị bệnh sốt xuất huyết?

14. Lời khuyên nào đúng về chế độ ăn cho người mắc bệnh sốt xuất huyết?

15. Mẹo nhỏ để diệt lăng quăng ở các khu vực đọng nước mà không thể dọn dẹp được?

Tham gia bình luận