Những việc học sinh cần làm để phòng chống COVID-19
Chủ đề : Phòng chống dịch bệnh
Mô tả tóm tắt bài học

Video này của Bộ Y tế đưa ra những biện pháp phòng, chống dịch cần làm tại trường và tại nhà hằng ngày để phòng, tránh mắc COVID-19.

Mô tả nội dung bài học

Nguồn video: Bộ Y tế (https://www.youtube.com/watch?v=a-xaSztJzgU)

Bài kiểm tra kiến thức

1. Học sinh tại trường cần rửa tay như thế nào để phòng chống COVID-19?

2. Để phòng chống dịch COVID-19, thời điểm nào học sinh cần lưu ý rửa tay?

3. Khi ho, hắt hơi học sinh cần phải làm gì để phòng chống dịch COVID-19?

4. Sau khi sử dụng giấy che mũi, miệng khi ho, hắt hơi học sinh cần phải làm gì?

5. Để phòng chống dịch COVID-19, học sinh không được đưa tay lên?

6. Lưu ý nào sai về phòng chống COVID-19 tại trường học?

7. Để phòng chống dịch COVID-19, những đồ dùng cá nhân nào học sinh không nên dùng chung?

8. Khi thấy bản thân hoặc bạn bè có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở, học sinh cần phải làm gì?

9. Ở nhà, học sinh cần làm gì để phòng chống COVID-19?

10. Ở nhà, học sinh cần rửa tay thường xuyên khi?

11. Để làm giảm sự phát tán dịch tiết đường hô hấp, học sinh cần sử dụng những gì để che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi?

12. Khi dịch bệnh bùng phát, nhà cửa cần đảm bảo những gì để phòng chống dịch COVID-19?

13. Khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở học sinh cần phải làm gì?

14. Khi thấy người có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, học sinh cần phải làm gì?

15. Cha mẹ cần phải làm gì khi con của mình có biểu hiện sốt, đau họng, ho và khó thở?

Tham gia bình luận