Hãy đeo khẩu trang đúng cách để phòng lây nhiễm COVID-19
Chủ đề : Phòng chống dịch bệnh
Mô tả tóm tắt bài học

Đeo khẩu trang đúng cách có thể ngăn ngừa sự lây nhiễm vi khuẩn và virus qua đường hô hấp, giảm nguy cơ mắc bệnh và truyền bệnh, bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng. 

Mô tả nội dung bài học

Video trên đây của Bộ Y tế hướng dẫn các lưu ý quan trọng khi đeo và tháo khẩu trang.

Nguồn video: Bộ Y tế (https://www.youtube.com/watch?v=XfqDW06R-O4)

Bài kiểm tra kiến thức

1. Đâu là biện pháp phòng chống dịch COVID-19?

2. Đeo khẩu trang đúng cách là khẩu trang cần che kín?

3. Đeo khẩu trang đúng cách là đảm bảo không có khe hở giữa?

4. Trong quá trình sử dụng khẩu trang bạn không được làm gì?

5. Hướng dẫn nào đúng về cách tháo khẩu trang đúng cách?

6. Hướng dẫn nào sai về cách sử dụng khẩu trang đúng cách?

7. Hướng dẫn nào đúng về cách tái sử dụng khẩu trang vải?

8. Đặc biệt cần lưu ý đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 khi tới những địa điểm nào?

9. Khẩu trang y tế cần được thải bỏ như thế nào?

10. Nhóm đối tượng nào cần phải đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19?

11. Đâu là hướng dẫn đeo khẩu trang y tế đúng cách?

12. Chỉ đeo khẩu trang đã đủ để phòng dịch COVID-19 chưa?

13. Đeo khẩu trang đúng cách là đeo mặt nào của khẩu trang vào trong?

14. Để phòng chống dịch COVID-19, khi giao tiếp với mọi người bạn cần phải làm gì?

15. Lưu ý nào đúng khi đeo khẩu trang?

Tham gia bình luận