Công thức 4-5-1 về dinh dưỡng giúp tăng cường sức khỏe trong mùa dịch
Chủ đề : Phòng chống dịch bệnh
Mô tả tóm tắt bài học

Công thức 4-5-1 là một khuyến nghị về dinh dưỡng từ Bộ Y Tế, giúp cân bằng dinh dưỡng một ngày hoặc một bữa ăn, đảm bảo tính đa dạng và đủ chất, giúp tăng cường sức đề kháng, đảm bảo sức khỏe và phòng tránh dịch bệnh.

Mô tả nội dung bài học

Video trên đây của Bộ Y tế đưa ra các hướng dẫn quan trọng về dinh dưỡng giúp tăng cường sức khỏe trong mùa dịch.

Nguồn video: Bộ Y tế (https://www.youtube.com/watch?v=4krrNWBXqSU)

Bài kiểm tra kiến thức

1. Chế độ dinh dưỡng giúp tăng cường sức khỏe trong mùa dịch cần cân đối 4 yếu tố gì?

2. Lipid là gì?

3. Khoáng chất là gì?

4. Protein là gì?

5. Vitamin là gì?

6. Yếu tố cân đối về lipid cần?

7. Các loại thực phẩm nào giàu lipid?

8. Để giúp tăng cường sức khỏe trong mùa dịch bạn cần ăn ít nhất 5 nhóm thực phẩm trong 8 nhóm thực phẩm nào?

9. Dinh dưỡng 1 ngày phải cân đối an toàn là?

10. Lưu ý khi lựa chọn thực phẩm công nghiệp?

11. Công thức 4-5-1 về dinh dưỡng giúp tăng cường sức khỏe trong mùa dịch là gì?

12. Ngoài chế độ dinh dưỡng tốt, để phòng bệnh hiệu quả bạn cần vận động thường xuyên tại nhà bằng cách?

13. Các nguồn carbohydrate tự nhiên mà con người thường sử dụng gồm có?

14. Trong công thức 4-5-1 về dinh dưỡng giúp tăng cường sức khỏe trong mùa dịch, công thức số 4 có ý nghĩa gì?

15. Trong công thức 4-5-1 về dinh dưỡng giúp tăng cường sức khỏe trong mùa dịch, công thức số 5 có ý nghĩa gì?

Tham gia bình luận