Hướng dẫn đeo khẩu trang vải an toàn
Chủ đề : Phòng chống dịch bệnh
Mô tả tóm tắt bài học

Để bảo vệ Bạn, hãy sử dụng khẩu trang vải đúng cách và kết hợp với các biện pháp bảo vệ theo khuyến cáo của WHO và Bộ Y tế. Video cung cấp những thông tin về phòng chống dịch COVID-19 trong các tình huống được đề cập trong nội dung của video. Nguồn video: Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ y tế.

Bài kiểm tra kiến thức

1. Khẩu trang nào có tác dụng ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19?

2. Theo khuyến cáo, bước đầu tiên khi đeo khẩu trang là gì?

3. Khẩu trang vải không nên sử dụng nếu?

4. Đeo khẩu trang đúng cách là đảm bảo khẩu trang che kín những bộ phận nào trên mặt?

5. Chọn lưu ý đúng khi đeo khẩu trang vải?

6. Chọn lưu ý sai khi đeo khẩu trang vải?

7. Các bước tháo khẩu trang vải đúng cách?

8. Tái sử dụng lại khẩu trang vải bằng cách như thế nào?

9. Sử dụng khẩu trang vải đúng cách, bạn cần đảm bảo?

10. Sử dụng khẩu trang cần kết hợp với các biện pháp phòng dịch nào thì mới có tác dụng ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19?

11. Các lưu ý đúng khi sử dụng khẩu trang vải?

12. Khẩu trang vải được khuyến cáo sử dụng như thế nào?

13. Tại sao không nên sử dụng khẩu trang vải quá rộng?

14. Tại sao tuyệt đối không được sờ vào khẩu trang khi đang đeo?

15. Tại sao nên dùng khẩu trang vải?

Tham gia bình luận